Lázně Luhačovice - nový vítěz (foto: archiv CzechTourism) Orlické hory – řeka Orlice (foto: DS OHP) Podzim v Českém Švýcarsku Kostel v bystřickém Vítochově Baťův kanál na Slovácku Stezka korunami stromů u Lipna Svítání nad Jeseníky

European Destination of Excellence

EDEN (European Destinations of ExcelleNce) je projekt Evropské komise, jehož hlavním cílem je podpora méně známých destinací s aktivním přístupem k udržitelnému cestovnímu ruchu ve státech Evropské unie.

Hlavní náplní projektu je soutěž o excelentní destinaci cestovního ruchu a následná podpora všech výherců soutěže. Soutěžní ročník se opakuje jednou za dva roky, pokaždé v jiném tématu spojeném s udržitelným cestovním ruchem. Evropská síť destinací EDEN tak vytváří nabídku lokalit s unikátními enveronmentálními, kulturními a společenskými aspekty.

Česká republika se projektu účastní od roku 2009 a od této doby získalo toto prestižní ocenění již 7 výherců. Národním koordinátorem soutěže je agentura CzechTourism.

                                            

Vítězné destinace


Zlínsko a Luhačovicko

 
Vítězný ročník: 2019
Téma: "Lázeňství a well-being tourism"

Orlicko, Zámky na Orlici

 
Vítězný ročník: 2017
Téma: "Jedinečný kulturní produkt"


Jeseníky

 
Vítězný ročník: 2015
Téma: "Cestovní ruch a lokální gastronomie"

Lipno

 
Vítězný ročník: 2012/2013
Téma: "Cestování bez bariér"


Slovácko, Baťův kanál

 
Vítězný ročník: 2011
Téma: "Obnova hmotného dědictví"

Bystřicko

 
Vítězný ročník: 2009/2010
Téma: "Voda jako turistický cíl"


České Švýcarsko

 
Vítězný ročník: 2008/2009
Téma: "Cestovní ruch a chráněná území"

 

 
 

 


motto „discover europe‘s hidden treasures“