Lázně Luhačovice - nový vítěz (foto: archiv CzechTourism) Orlické hory – řeka Orlice (foto: DS OHP) Podzim v Českém Švýcarsku Kostel v bystřickém Vítochově Baťův kanál na Slovácku Stezka korunami stromů u Lipna Svítání nad Jeseníky
   
Orlicko a Podorlicko

Zámky na Orlici

vítěz z roku 2017

kategorie „Jedinečný kulturní produkt" 

Tento francouzský fenomén na české řece najdete na východě Čech na Divoké Orlici, která je právem nazývána jako řeka hradů, zámků a příběhů. Čeká vás tu totiž obdivuhodná rozmanitost co do historických památek tak zážitků, ale zaujme vás i členitost a malebnost krajiny Podorlicka.

Údolí řeky Divoké Orlice tu spojuje na úseku 9 km dva středověké hrady a čtyři krásné romantické zámky. A další jsou v jeho okolí! Cestu sem si tak chce naplánovat na více dnů. Každé z panských sídel nabízí jiný zážitek a jejich nabídky se tu krásně doplňují. Navíc většina z nich je nadále v rukou původních rodů, potkat se tu tak můžete i s jejich šlechtickými majiteli. Paní hraběnka Diana Phipps Sternbergová na svém zámku v Častolovicích bydlí, zrovna tak na sousedním Novém zámku v Kostelci nad Orlicí František Kinský nebo rodina Kolowratů na nedalekém zámku v Rychnově nad Kněžnou. Proti proudu řeky neminete zámek Doudleby a přehlídku zámků podél Divoké Orlice uzavírá zámek Potštejn. Dominantou oblíbeného letoviska je však nedobytný hrad Potštejn. V minulosti byl dobyt pouze jednou, a to samotným Karlem IV., toho času ještě kralevicem.  Hrad však proslul především pověstí o pokladu, který zde v podzemní ukryl loupeživý rytíř Mikuláš a který proslavil svým románem Alois Jirásek. Podél řeky, lipovou alejí přes Anenské údolí s westernovým kempem dojdete až do Litic, pro změnu na hrad Jiřího z Poděbrad.

Při návštěvě kteréhokoliv ze zdejších zámků hned pocítíte, že jsou místy, kde se žije, ale zrovna tak tu ucítíte energii, kterou do obnovy rodových sídel jejich majitelé dali a stále dávají. Majetek dostali zpět či ho koupili v zubožených podmínkách. V Častolovicích sloužil zámek jako internát, v Potštejně jako středisko ROH, v Kostelci by Výzkumný ústav chovu prasat a zrovna tak si prožil své období temna i zámek Doudleby, kterému hrozil i přes řadu jeho unikátů dokonce zánik. Nyní se nechce ani věřit, čím si zámky prošly.

více informací na www.mojeorlickehory.cz


motto „discover europe‘s hidden treasures“