Lázně Luhačovice - nový vítěz (foto: archiv CzechTourism) Orlické hory – řeka Orlice (foto: DS OHP) Podzim v Českém Švýcarsku Kostel v bystřickém Vítochově Baťův kanál na Slovácku Stezka korunami stromů u Lipna Svítání nad Jeseníky

European Destination of Excellence

EDEN (European Destinations of ExcelleNce) je projekt Evropské komise, jehož hlavním cílem je podpora méně známých destinací s aktivním přístupem k udržitelnému cestovnímu ruchu ve státech Evropské unie. Česká republika se projektu účastní od roku 2009 a od této doby získalo toto prestižní ocenění již 7 výherců. Národním koordinátorem soutěže je agentura CzechTourism. Projektu se účastní 27 zemí Evropské unie, které se průběžné zapojují do vypsaných projektů COSME s finanční podporou Evropské komise. 

Hlavní náplní projektu je soutěž o excelentní destinaci cestovního ruchu. Soutěžní ročník se opakuje jednou za dva roky, pokaždé v jiném tématu spojeném s udržitelným cestovním ruchem. Soutěžní téma je vždy navrženo a schváleno členskými státy, které se do soutěže zapojují. Projekty GRO/SME jsou vypsány vždy opakovaně pro soutěžní ročník a následný rok pro marketingovou podporu nového vítěze i všech předchozích vítězů v daném členském státě EU.

Každá z vítězných destinací EDEN má možnost zapojit se do Evropské sítě vítězných destinací EDEN, která vytváří nabídku lokalit s unikátními enveronmentálními, kulturními a společenskými aspekty. 

Small and medium-sized enterprises (SME) play a crucial role in reaching the objectives of the Europe 2020 Strategy. Whereas they are considered as crucial engines for growth and job creation, their competitiveness is affected by a limited exploitation of international opportunities and innovation prospects in the Single Market and beyond. In this context, the Programme for the competitiveness of enterprises and small and medium-size enterprises (2014-2020), hereinafter referred to as “COSME”, aims to promote growth and to strengthen the competitiveness and sustainability of enterprises in the European Union.

The overall aim of the initiative is “to draw attention to the value, diversity and shared characteristics of European tourist destinations and to promote destinations where the economic growth objective is pursued in such a way as to ensure the social, cultural and environmental sustainability of tourism”.

The specific objectives of the EDEN initiative are:

  • enhance visibility of the emerging European tourist destinations of excellence, especially the lesser known,
  • create awareness of Europe's tourist diversity and quality,
  • promote all European countries and regions,
  • help decongestion, combat seasonality, rebalance the tourist flows towards the non traditional destinations,
  • award sustainable forms of tourism,
  • create a platform for the exchange of good practices at European level,
  • promote networking between awarded destinations which could persuade other destinations to adopt sustainable tourism development models,
  • trigger a greater support from national tourism organisations at local level and an increase in private sector investment in the destinations,
  • prompt a sense of pride of the local community which will lead to addition enthusiasm for further improvement of their sustainable tourism offer.

The EDEN initiative is organised through two categories of activities supported through calls for proposals directed to all EU Member States and other countries participating in the COSME programme. The first category aims at supporting the eligible costs of the procedures for the selection and award of the national destinations of excellence. The second category10 focuses on promotion and awareness raising campaigns of already awarded EDEN destinations.motto „discover europe‘s hidden treasures“