Lázně Luhačovice - nový vítěz (foto: archiv CzechTourism) Orlické hory – řeka Orlice (foto: DS OHP) Podzim v Českém Švýcarsku Kostel v bystřickém Vítochově Baťův kanál na Slovácku Stezka korunami stromů u Lipna Svítání nad Jeseníky

Titul European Destination of Excellence za Českou republiku v ročníku 2019 bude vyhlášen na Fóru cestovního ruchu v listopadu 2019

  • 2019 – 10. ročník projektu EDEN (7. účast ČR)
  • Téma: Lázeňství a Well-being tourism (Spa and Well-being tourism)
Finalisté soutěže:
   
  • Lázně Luhačovice
  • Thermalium Teplice
  • Františkovi Lázně
  • Šumavské bylinné lázně
  • Broumovsko, meditace a jóga
  • Resort svatá Kateřina

Téma "Spa and Well-being tourism" bylo vybráno Evropsko koumisí na základě diskuze se všemi zástupci členských států EU účastnících se projektu COSME. Na základě diskuze byly zvoleny základní kritéria projektu. 

"V Evropě je dlouhá tradice léčebného lázeňství a well-being tourism, přičemž členské státy vyvinuly vysoce kvalitní infrastrukturu a služby navazující na místní specifika "Sence of place". Pro mnoho členských států je lázeňství klíčovým sektorem turismu a zdrojem příjmů i pracovních příležitostí v regionech. Podle výzkumů z roku 2015 je pro 13% evropanů lázeňství a well-being tourism hlavním důvodem k cestování. Dalších 12% evropanů označilo aktivní turismus ve spojení s well-being tourismem jako hlavní důvod pro výběr destinace."

V roce 2019 budou oceněny méně známé destinace (SME) "off-beaten track", které rozvíjí služby v sektoru "Léčebné lázeňství nebo well-being tourism" založené na přírodních nebo kulturních/historických/duchovních zdrojích. 

CzechTourism jako národní koordinátor zajišťuje postup projektu GRO/SME/18/C/065:

1, Implementace schématu výběru destinací v postupu Přihlášené destinace - 5 Finálních destinací - Vítěz "Destination of exellence 2019"

2. Ustanovení logických a adekvátních výběrových kritérií pro přihlášené destinace a přihlášky do soutěže

3. Informování krajských destinací a registrovaných DMO (certifikace ČSKS) a zajištění cooperace v procesu přihlášení do soutěže

4. Výběr 5 finálních destinací a z toho 1 vítěze "Destination of exellence 2019"

5. Organizace ceremoniálu pro předání ceny pro vítěze (Fórum cestovního ruchu)

6.  Účast vítězné destinace v národní síti "Destinations of exellence"


motto „discover europe‘s hidden treasures“