Lázně Luhačovice - nový vítěz (foto: archiv CzechTourism) Orlické hory – řeka Orlice (foto: DS OHP) Podzim v Českém Švýcarsku Kostel v bystřickém Vítochově Baťův kanál na Slovácku Stezka korunami stromů u Lipna Svítání nad Jeseníky

EDEN 2006/07 - „Nejlepší nové evropské destinace venkovské turistiky"

1. ročník pilotního projektu

Tématem pilotního projektu byla venkovská turistika, podtitulem „Nejlepší nové evropské destinace venkovské turistiky" (Best Emerging European Rural Destinations of Excellence). Účastnit se mohly destinace, které během posledních tří let uskutečnily iniciativy, jež přispěly k podpoře místní turistické nabídky díky lepšímu porozumění venkovského, přírodního a kulturního dědictví. Navíc každá účastnická země stanovila vlastní doplňující kritéria.

Celkem se účastnilo 10 zemí:

  • 9 členských zemí EU: Belgie, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Rakousko a Řecko
  • 1 kandidátská: Chorvatsko.

Přehled oceněných v pilotním projektu 2006-07 je zde.


motto „discover europe‘s hidden treasures“