Lázně Luhačovice - nový vítěz (foto: archiv CzechTourism) Orlické hory – řeka Orlice (foto: DS OHP) Podzim v Českém Švýcarsku Kostel v bystřickém Vítochově Baťův kanál na Slovácku Stezka korunami stromů u Lipna Svítání nad Jeseníky

Desátý ročník soutěže EDEN zná své finalisty

Jedinečný projekt Evropské komise EDEN (European destinations of Excellence) má za cíl zviditelňovat méně známé turistické destinace, a to s ohledem na filozofii udržitelného cestovního ruchu. Destinace musí mít unikátní kouzlo, autentičnost a originalitu. V letošním roce probíhá v České republice desátý ročník soutěže a tématem je „Lázeňství a well-being tourism“. Garantem projektu je agentura CzechTourism a soutěž již zná své finalisty.

Projekt EDEN na území České republiky probíhá již po desáté a letošní téma se soustředí na oblast lázeňství a well-being tourism. Soutěžní ročník projektu již zná své finalisty. Destinace Vysočina soutěží s projektem „Resort Svatá Kateřina“, Kašperské hory s projektem „Šumavské bylinné lázně“, Krušné hory s „Thermalium Teplice“, Broumovsko s projektem „Broumovsko meditace, jóga a magický Adršpach“, Františkovy Lázně s projektem „Great spas of Europe“ a za Zlínsko a Luhačovicko se do soutěže přihlásily Lázně Luhačovice s projektem „Well, well… Lázně Luhačovice“.

Při výběru finalistů byla hodnocena především jedinečnost produktu, kvalita dostupných služeb, partnerství mezi subjekty, které se podílí na rozvoji cestovního ruchu v destinaci, ale také udržitelnost rozvoje cestovního ruchu, a to jak ve smyslu finanční udržitelnosti, tak ve smyslu zachování kulturních a přírodních hodnot a šetrného přístupu k životnímu prostředí.

Hodnotící komise složená ze zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, agentury CzechTourism, Svazu léčebných lázní, Sdružení lázeňských míst a Vysoké školy ekonomické hodnotila všechny přijaté přihlášky. Vybrané finálové destinace bude hodnotit komise přímo „v terénu“, porotci navštíví jednotlivé destinace, kde se setkají s destinačními manažery a dalšími subjekty působícími v cestovním ruchu.

Primární motivací lázeňství a well-being turismu je přispět k fyzickému a duševnímu, případně duchovnímu, zdraví prostřednictvím činností, které jsou založeny na relaxaci a wellness. Tyto činnosti mají vést ke schopnosti rozpoznat vlastní potřeby a lépe fungovat nejen jako jednotlivec, ale také ve společnosti a ve svém okolí. Wellness turismus a lázeňství zahrnuje také jógu a meditaci, sport a fitness, kosmetické procedury, duchovní aktivity, nutriční a detoxikační programy a může být poskytován různými typy zařízení, jako jsou lázně, rekreační střediska, hotely a letoviska a střediska životního stylu.

Vítěz soutěže bude oficiálně vyhlášen 28. listopadu 2019 na slavnostním večeru v Brně při příležitosti konání konference Fórum cestovního ruchu.


motto „discover europe‘s hidden treasures“