Lázně Luhačovice - nový vítěz (foto: archiv CzechTourism) Orlické hory – řeka Orlice (foto: DS OHP) Podzim v Českém Švýcarsku Kostel v bystřickém Vítochově Baťův kanál na Slovácku Stezka korunami stromů u Lipna Svítání nad Jeseníky

EDEN - European Destination of Excellence

„Společně na cestě k trvale udržitelnému rozvoji cestovního ruchu“

Titul European Destination of Excellence pomáhá zviditelnit především méně známé evropské destinace.

Projekt European Destinations of Excellence (EDEN) vyhlásila Evropská komise poprvé v roce 2006.

Volba „znamenitých evropských destinací má upozornit na rozmanitost, ale i společné znaky evropských turistických destinací a zároveň podpořit sociální, kulturní a environmentální udržitelnost cestovního ruchu. Lepší povědomí o rozmanitosti a kvalitě evropského cestovního ruchu přispěje k upevnění pozice Evropy jako vedoucí turistické destinace světa.

Titul European Destination of Excellence za Českou republiku lze získat v národní soutěži.

Do ní se mohou přihlásit turistické destinace splňující kritéria stanovená Evropskou komisí a agenturou CzechTourism, která je garantem projektu EDEN v Česku.

První Evropskou destinací nejvyšší kvality v Česku se stalo České Švýcarsko.

Ročník 2008/2009 byl věnován přírodním chráněným územím.

Ročník 2009/2010 byl věnován vodním plochám.

Ročník 2010/2011 byl věnován obnově hmotného dědictví.

Ročník 2012/2013 byl věnován cestování bez bariér.

Ročník 2014/2015 byl věnován podpoře marketingových aktivit finalistů a vítězů předchozích ročníků.

Ročník 2015/2016 byl věnován lokální gastronomii.

Ročník 2016/2017 byl věnován podpoře marketingových aktivit vítězů předchozích ročníků.

Ročník 2017/2018 byl věnován kulturnímu turismu.

Ročník 2018/2019 je věnován podpoře marketingových aktivit vítězů předchozích ročníků

Ročník 2019/2020 je věnován propagaci lázeňství a well being turismu.


motto „discover europe‘s hidden treasures“