Lázně Luhačovice - nový vítěz (foto: archiv CzechTourism) Orlické hory – řeka Orlice (foto: DS OHP) Podzim v Českém Švýcarsku Kostel v bystřickém Vítochově Baťův kanál na Slovácku Stezka korunami stromů u Lipna Svítání nad Jeseníky

CzechTourism se věnoval v projektu EDEN v ročníku 2019/2020 zviditelnění tzv. excelentních destinací (European Destinations of Excellence) které zvítězily v letech 2009-2017.

Cílem projektu je:

 • zvýšit domácí a příjezdový cestovní ruch do vítězných destinací EDEN s odstupem od získání vítězství. Základní indikátorem hodnocení projektu je počet příjezdů do destinací a počet přenocování ve vítězných destinacích. 
 • zapojení a komunikace vítězných destinací EDEN v národním i mezinárodním měřítku s ohledem na rozdílné prostředí a vítězná témata všech vítězných destinací.
 • Zvýšit všeobecné povědomí o projektu EDEN
 • Zvýšit povědomí o vítězství destinací EDEN u potenciálních návštěvníků i odborné veřejnosti

Kampaň bude navazovat na předchozí marketingové aktivity projektu EDEN v České republice a do marketingových aktivit zahrne i novou vítěznou destinaci z roku 2017. Marketingové nástroje využijí dosavadní komunikační nástroje národní centrály cestovního ruchu CzechTourism a zajistí tak dopad na relevantní cílové skupiny, touroperátory, média a odbornou veřejnost. 

Kampaň projektu GRO/SME/17/C/095 bude obsahova tyto aktivity:

 1. Workshop pro vítězné destinace a zajištění společné postupu v národní síti destinací EDEN
 2. Identifikace a oslovení relevantních touroperátorů a médií na domácím trhu v příhraničí
 3. Organizace tiskové konference pro česká média se zaměřením na zviditelnění vítězných destinací EDEN v České republice
 4. PR vítězných destinací v Německu a Rakousku
 5. PR vítězných destinací na domácím trhu včetně vydání tiskových zpráv, newslettrů a PR článků skrze partnerské média CzT
 6. Aktualizace webové stránky: www.eden-czechtourism.cz
 7. Aktualizace brožury EDEN včetně vytvoření nových obsahů a fotoprodukce vítězných destinací
 8. Prezentace vítězných destinací na existujícíh on-line kanálech a sociálních sítí CzechTourism
 9. Účast vítězných destinací v národní soutěži DestinaCze
 10. Organizace press/fam tripu do destinace posledního vítěze EDEN (2017)

motto „discover europe‘s hidden treasures“