Lázně Luhačovice - nový vítěz (foto: archiv CzechTourism) Orlické hory – řeka Orlice (foto: DS OHP) Podzim v Českém Švýcarsku Kostel v bystřickém Vítochově Baťův kanál na Slovácku Stezka korunami stromů u Lipna Svítání nad Jeseníky

EDEN 2012/13 - „Cestování bez bariér"

Titul European Destination of Excellence za Českou republiku v ročníku 2012/2013 získalo

LIPNO

  • 2012/13 – 7. ročník projektu EDEN
  • Téma: Cestování bez bariér (Accessible Tourism)

Které lokality mohly v ročníku 2012/13 soutěžit o titul evropské excelentní destinace?

Destinace, které dlouhodobě pracují na odstraňování bariér v cestovním ruchu a zpřístupňování turistických atraktivit lidem s handicapem, seniorům, rodinám s malými dětmi, případně dalším turistům se specifickými potřebami.

Do soutěže se mohly přihlásit destinace mající na svém území například turistické a naučné stezky pro tělesně postižené, nevidomé či neslyšící, speciální programy pro osoby s handicapem, bezbariérové expozice v muzeích, galeriích, zámcích, speciálně upravené expozice pro již zmíněné cílové skupiny atd.

Akceptovány byly také přihlášky destinací, jejichž turistická nabídka je založena na odstraňování jiných druhů bariér. Mohlo se jednat o bariéry psychologické (např. projekty pro menšiny, odstraňování tabu témat ve společnosti) nebo legislativní a správní (např. zpřístupnění vojenských újezdů pro turisty, umožnění návštěvy zvláště chráněných území atd.).

Destinace řídící turistickou nabídku tak, aby respektovala ochranu životního prostředí a potřeby místních obyvatel a návštěvníků a fungující na základě partnerství s podnikatelskými subjekty a zástupci neziskových organizací a státní správy.

Šestého soutěžního ročníku soutěže EDEN se zúčastnilo celkem 15 destinací. Sedmičlenná porota složená se zástupců CzechTourism, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, Asociace turistických regionů ČR, Pražské organizace vozíčkářů a Centra Paraple vybrala do finále těchto pět destinací:

Přehled všech oceněných evropských destinacív v ročníku 2012/13 najdete zde.


motto „discover europe‘s hidden treasures“