Lázně Luhačovice - nový vítěz (foto: archiv CzechTourism) Orlické hory – řeka Orlice (foto: DS OHP) Podzim v Českém Švýcarsku Kostel v bystřickém Vítochově Baťův kanál na Slovácku Stezka korunami stromů u Lipna Svítání nad Jeseníky

EDEN 2010/11 - „Obnova hmotného dědictví"

Titul European Destination of Excellence za Českou republiku v ročníku 2010/2011 získalo

SLOVÁCKO

Zde se můžete podívat na spot, který pro vítěznou destinaci natočila Evropská komise.

  • 2010/11 - 5. ročník projektu
  • Téma: Obnova hmotného dědictví (Tourism and regeneration of physical sites).

Které lokality mohly v ročníku 2010/11 soutěžit o titul znamenité destinace?

Destinace, které obnovily lokalitu či objekt patřící k místnímu dědictví a přetvořily je na turistickou atraktivitu, scílem urychlení nebo nastartování širší obnovy území. Projekt musel fungovat minimálně 2 roky!

Mohlo se jednat například o staré továrny přebudované na muzea, koncertní síně či galerie; staré železniční tratě nebo jiná dopravní zařízení přetvořená na turistické a naučné stezky; atrakce či akce v bývalých dolech, historických továrních budovách; vojenské prostory zpřístupněné pro turisty a pořádající pravidelné rekonstrukce bitev a jiné akce; bývalá vězení nyní otevřená veřejnosti s návštěvnickými centry.

Destinace, které řídí turistickou nabídku tak, aby respektovala ochranu prostředí a potřeby místních obyvatel a návštěvníků a funguje na základě partnerství spodnikatelskými subjekty a zástupci neziskových organizací a státní správy.

Pátého ročníku soutěže EDEN se zúčastnilo rekordních 26 destinací. Osmičlenná porota složená se zástupců CzechTourism, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, Asociace turistických regionů ČR, Národního památkového ústavu, Českého vysokého učení technického a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR vybrala do finále těchto pět destinací:

Přehled všech oceněných evropských destinací v ročníku 2010/11 najdete zde.


motto „discover europe‘s hidden treasures“