Lázně Luhačovice - nový vítěz (foto: archiv CzechTourism) Orlické hory – řeka Orlice (foto: DS OHP) Podzim v Českém Švýcarsku Kostel v bystřickém Vítochově Baťův kanál na Slovácku Stezka korunami stromů u Lipna Svítání nad Jeseníky

EDEN 2009/10 - „Voda - turistický cíl"

Titul European Destination of Excellence za Českou republiku v ročníku 2009/2010 získalo

BYSTŘICKO

Zde se můžete podívat na spot, který pro vítěznou destinaci natočila Evropská komise.

  • 2009/10 - 4. ročník projektu
  • Téma: Voda - turistický cíl (Aquatic Tourism).

Které lokality mohly v ročníku 2009/10 soutěžit o titul znamenité destinace?

Destinace sturistickou nabídkou založenou na přírodních vodních zdrojích, které ve své nabídce vodní turistiky podporují inovativní přístupy, snaží se řešit problematiku sezonality a vyrovnávat toky turistů v destinaci. Patří sem taktéž lázně a léčebné resorty využívající přírodní vodní nebo termální vodní zdroje. Nepatří sem zařízení typu akvapark. Destinace řídí turistickou nabídku tak, aby respektovala ochranu prostředí a potřeby místních obyvatel a návštěvníků a funguje na základě partnerství spodnikatelskými subjekty a zástupci neziskových organizací a státní správy.

V letošním ročníku se přihlásilo 12 destinací, do finále postoupily následující destinace:

Přehled všech oceněných evropských destinacív v ročníku 2009/10 najdete zde.


motto „discover europe‘s hidden treasures“