Lázně Luhačovice - nový vítěz (foto: archiv CzechTourism) Orlické hory – řeka Orlice (foto: DS OHP) Podzim v Českém Švýcarsku Kostel v bystřickém Vítochově Baťův kanál na Slovácku Stezka korunami stromů u Lipna Svítání nad Jeseníky

EDEN 2008/09 - „Cestovní ruch a chráněná území"

První Evropskou destinací nejvyšší kvality v Česku se stalo

České Švýcarsko

Zde se můžete podívat na spot, který pro vítěznou destinaci natočila Evropská komise.

  • 2008/09 - 3. ročník projektu
  • Téma třetího ročníku projektu znělo: Cestovní ruch a chráněná území (Tourism and protected areas). Uchazeči se museli nacházet se přímo na chráněném území či s ním bezprostředně sousedita využívat jej jako přínos pro vytvoření ekonomicky životaschopného turistického produktu, přitom však respektovat ochranu prostředí a potřeby místních obyvatel a návštěvníků.

Za Českou republiku se do soutěže přihlásilo 21 destinací:

Do soutěže se zapojilo celkem 22 zemí:

  • 20členských zemí EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika,Estonsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Španělsko
  • 2 kandidátské: Chorvatsko a Turecko.

Přehled všech oceněných evropských destinací v ročníku 2008/09 najdete zde.


motto „discover europe‘s hidden treasures“