Lázně Luhačovice - nový vítěz (foto: archiv CzechTourism) Orlické hory – řeka Orlice (foto: DS OHP) Podzim v Českém Švýcarsku Kostel v bystřickém Vítochově Baťův kanál na Slovácku Stezka korunami stromů u Lipna Svítání nad Jeseníky

EDEN 2007/08 - „Cestovní ruch a místní nedotknutelné dědictví"

2. ročník projektu

V letech 2007-08 proběhla 2. fáze pilotního projektu této soutěže. Téma tentokrát znělo: „Cestovní ruch a místní nedotknutelné dědictví" (Tourism and local intangible heritage). Zapojit se do národních kol tedy mohly ty destinace, které vytvořily novou turistickou nabídku založenou na místní jedinečné tradici.

Do soutěže se zapojilo celkem 20 zemí:

  • 18 členských zemí EU: Belgie, Bulharsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Španělsko
  • 2 kandidátské: Chorvatsko a Turecko.

motto „discover europe‘s hidden treasures“