České Švýcarsko - vítěz EDEN 2009 v kategorii Cestovní ruch a chráněná území Bystřicko - vítěz EDEN 2010 v kategorii Voda - turistický cíl Slovácko - vítěz EDEN 2011 v kategorii Obnova hmotného děditství Lipensko - vítěz EDEN 2013 v kategorii Cestování bez bariér

European Destination of ExcelleNce 2014/15

EDEN (European Destinations of ExcelleNce) je projekt Evropské komise, jehož hlavním cílem je podpora udržitelného cestovního ruchu ve státech Evropské unie. Hlavní náplní projektu je soutěž o excelentní destinaci cestovního ruchu, která probíhá v participujících státech každoročně již od roku 2007. Soutěž cílí především na méně známé evropské regiony.

 Česká republika se projektu účastní od roku 2009 a národním koordinátorem je agentura CzechTourism.


motto „discover europe‘s hidden treasures“