Podzim v Českém Švýcarsku Kostel v bystřickém Vítochově Baťův kanál na Slovácku Stezka korunami stromů u Lipna Svítání nad Jeseníky

European Destination of Excellence

EDEN (European Destinations of ExcelleNce) je projekt Evropské komise, jehož hlavním cílem je podpora méně známých destinací s aktivním přístupem k udržitelnému cestovnímu ruchu ve státech Evropské unie.

Hlavní náplní projektu je soutěž o excelentní destinaci cestovního ruchu a následná podpora všech výherců soutěže. Soutěžní ročník se opakuje jednou za dva roky, pokaždé v jiném tématu spojeném s udržitelným cestovním ruchem. Evropská síť destinací EDEN tak vytváří nabídku lokalit s unikátními enveronmentálními, kulturními a společenskými aspekty.

Česká republika se projektu účastní od roku 2009 a od této doby získalo toto prestižní ocenění již 6 výherců. Národním koordinátorem soutěže je agentura CzechTourism.

                                            

Vítězné destinace

Orlicko, Zámky na Orlici


Vítězný ročník: 2017
Téma: "Jedinečný kulturní produkt"

Lipno

   
Vítězný ročník: 2012/2013
Téma: "Cestování bez bariér"

Slovácko, Baťův kanál


Vítězný ročník: 2011
Téma: "Obnova hmotného dědictví"

 

 

Bystřicko


   

Jak cestovat odpověďně?

1. Respektujte lokální kulturu, obyvatele, jejich zvyky a tradice. Informujte se o těchto zvycích ještě před cestou. Vždy se upozorněte před focením nebo točením videa o tom, zda to není v rozporu s místní kulturou, zvyky nebo názory.

2. Šetrně a zodpovědně přistupujte k místnímu přírodnímu bohatství, především v přetížených lokalitách destinačních cílů. Neplýtvejte energiemi a vodou.

3. Šetrně a s respektem přistupujte k hmotnému kulturnímu dědictví lokality.

4. Pokud možno využívejte hromadnou dopravu nebo bezuhlíkovou formu dopravy k zmírnění negativního dopadu na životní prostředí. Sledujte svou uhlíkovou stopu.

5. Vyhazujte a tříďte odpad. V lepším případě využívat ekologické nebo vratné obaly. Udržujte čistotu na navštívených místech.

6. Podpořte místní produkty a ručně vyráběné výrobky jako podporu místním obyvatelům.

7. Co nejvíce využívejte ubytovací a gastronomické zařízení patřící místním obyvatelům.


motto „discover europe‘s hidden treasures“