European Destination of ExcelleNce 2016/17

EDEN (European Destinations of ExcelleNce) je projekt Evropské komise, jehož hlavním cílem je podpora udržitelného cestovního ruchu ve státech Evropské unie. Hlavní náplní projektu je soutěž o excelentní destinaci cestovního ruchu, která probíhá v participujících státech každoročně již od roku 2007. Soutěž cílí především na méně známé evropské regiony.

Česká republika se projektu účastní od roku 2009 a národním koordinátorem je agentura CzechTourism.


motto „discover europe‘s hidden treasures“