Podzim v Českém Švýcarsku Kostel v bystřickém Vítochově Baťův kanál na Slovácku Stezka korunami stromů u Lipna Svítání nad Jeseníky

Soutěž o novou excelentní destinaci roku 2017

Agentura CzechTourism ve spolupráci s Evropskou Komisí vyhlašuje další ročník soutěže o novou excelentní destinaci. V rámci evropského projektu EDEN budou letos soutěžit destinace, které se zaměřují na kulturní turismus.

Odborná porota soutěže vybere z přihlášených pět destinací, které na svém území rozvíjí inovativní kulturní produkty cestovního ruchu respektující principy udržitelného turismu. Z pěti vítězů pak bude na podzim zvolen vítěz absolutní, který se stane držitelem prestižního ocenění European Destination of Excellence za Českou republiku pro rok 2017. Vítěz také získá možnost využít mediální partnerství agentury CzechTourism.

Přihlašovat destinace je možné do 21.7.2017 prostřednictvím přihlašovacího formuláře, který je třeba zaslat vyplněný a podepsaný na email eden@czechtourism.cz včetně povinných příloh (ke stažení v sekci Přihláška a hodnotící kritéria).


motto „discover europe‘s hidden treasures“